Despre noi

Cine suntem?

ASOCIATIA PENTRU TINERET CRINSONG este o organizatie neguvernamentala, persoana juridica de drept privat, non-profit, fondata in primavara anului 2008 ce isi desfasoara activitatea in judetul Bihor, la sediul din comuna Sanmartin. Principiile si valorile in care credem si dupa care ne ghidam in tot ceea ce facem pot fi sintetizate intr-un singur cuvant: “educatie” – mai concret accesul copiilor la educatie (cresa, gradinita, scoala).

Scopul

Asociatia este constituita in scopul desfasurarii de activitati de educatie si instruire a copiilor prescolari, scolari din medii sociale dezavantajate economic si social, precum si sprijinirea tinerilor in dezvoltarea scolara, intelectuala si sociala.
Credem ca prin oferirea de programe educationale, prin incurajarea si sprijinirea copiilor si a familiilor lor, putem da o sansa pentru un viitor mai bun multor copii, indiferent de etnie, religie sau mediu social. Credem ca educatia este sansa oamenilor de a progresa si de a invata sa se auto-sustina pe termen lung, fapt pentru care Asociatia si-a propus mai multe obiective.

Obiectivele propuse ­

– Infiintarea si administrarea de institutii de invatamant prescolar si scolar;
– Organizarea de activitati de educare a copiilor la toate nivelurile, fara nici o discriminare;
– Sprijinirea copiilor cu probleme sociale in activitatea lor scolara dar si dupa absolvire;
– Realizarea de activitati tip “after-school” pentru copii din familii cu dificultati socio-economice; ­
– Elaborarea si aplicarea proiectelor menite sa atraga acordarea de fonduri publice nerambursabile pentru sprijinirea scopului asociatiei;
– Organizarea unei comunitati de pedagogi cu preocuparea fundamentala de formare a unei culturi civice, ecologice pentru copiii scolari si prescolari;
– Stabilirea in acest sens de relatii de comunicare cu conducerile institutiilor de stat – invatamant scolar si prescolar – in vederea popularizarii obiectivelor propuse si initierii de programe menita sa atraga copii spre dezvoltare intelectuala si sportiva;
– Organizarea de tabere, excursii, work-shop-uri, seminarii cu diferite motive tematice: ecologie, cultura civica, etnografie, folclor, sport, matematica, istorie, geografie etc.; ­
– Colaborarea cu autoritatile centrale, regionale si locale si dezvoltarea de proiecte impreuna cu acestea pentru promovarea si dezvoltarea intelectuala si fizica a copiilor si tinerilor; ­
– Stabilirea de colaborari cu diferite institutii de invatamant de la nivelul prescolar pana la invatamantul superior in vederea promovarii metodelor moderne in procesul de invatamant; ­
– Implicarea prin oferirea de asistenta si logistica, in proiectele ce se deruleaza sau care vor fi derulate de catre institutiile publice sau de alte organizatii interne sau internationale in legatura cu promovarea activitatilor instructiv-educative scolare si extrascolare; ­
– Organizare de cursuri de formare si perfectionare profesionala pentru realizarea scopurilor asociatiei.

Codul de identificare fiscalã a entitatii nonprofit:
23729794
Cont bancar (IBAN) a entitatii nonprofit:
RO52 BTRL 0050 1205 L387 61XX (LEI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *