Proiecte în desfășurare

[box type=”shadow”]1. Vreau sa merg la gradinita![/box]

Program pentru integrarea scolara si sociala a copiilor dezavantajati social si economic.

Anual Asociatia pentru Tineret Crinsong aloca in limita bugetului si a resurselor financiare obtinute donatii in bani pentru familiile dezavantajate social-economic din judetul Bihor. Scopul acestui program este inscrierea in sistemul educational prescolar (cresa sau gradinita) a copiilor fara posibilitati materiale, urmarindu-se astfel cresterea numarului de copii ce au acces la o forma de educatie prescolara.

Programul se adreseaza familiilor cu copii de pana la 6 ani si se concretizeaza prin sprijinirea materiala in vederea acoperirii cheltuielilor anuale cu cotizatiile si taxele percepute de crese sau gradinite precum si cu rechizitele si materialele didactice necesare unei bune desfasurari a procesului de educatie.

[box type=”shadow”]2. Doneaza 2% din impozit[/box]

Campanie pentru atragerea de fonduri de la persoanele fizice pana in 15 mai a fiecarui an.

Prin acest program se urmareste atragerea de fonduri de la persoanele fizice din Romania care lucreaza si au un salariu si implicit un impozit de platit. Cu un mic efort orice persoana fizica poate sa directioneze 2% din impozitul pe venit catre o organizatie neguvernamentala implicandu-se in acest fel in viata sociala a comunitatii in care traieste. Este poate singura posibilitate pentru o entitate nonprofit de a primi bani de la stat fara o birocratie foarte mare. Detalii despre sistemul 2%

In speranta ca veti fi si in acest an alaturi de noi, multumim tuturor celor care au sustinut campania 2% in favoarea Asociatiei noastre.

[box type=”shadow”]3. Centru educational pentru prescolari[/box]

Proiectul isi propune infiintarea unui Centru educational pentru copiii prescolari din comuna Sinmartin si Oradea.

Prezentare

Necesitatea implementarii educatiei in randul copiilor si mai ales lipsa locurilor in institutiile prescolare sunt factorii principali care au condus la initierea si dezvoltarea acestui proiect. Astfel Asociatia isi propune infiintarea unui Centru educational pentru copiii prescolari din zona comunei Sinmartin dar si din Oradea. Finantarea va fi posibila, speram noi, prin accesarea de fonduri europene nerambursabile dar si prin donatii si sponsorizari de la persoane sau firme private.
Centrul pentru prescolari se doreste a functiona ca o unitate de educatie prescolara – gradinita, dar si ca centru pentru dezvoltarea vocationala si sociala a copiilor prin realizarea de activitati optionale si extracurriculare: teatru, dans, lucru manual, desen, film, sport etc.

Obiective

– Asigurarea de programe educationale, conform programei Ministerului Educatiei, pentru minim 40 copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
– Identificarea si sprijinirea copiilor dezavantajati social, economic prin accesul gratuit in cadrul Centrului, precum si a familiilor acestora;
– Crearea unui spatiu atractiv, benefic pentru formarea timpurie a educatiei prescolare.

Scop proiect

Scopul proiectului este asigurarea unui spatiu educational atat de necesar integrarii prescolare a copiilor in vederea prevenirii abandonului scolar.

Rezultate estimate

– Inscrierea in cadrul Centrului a unui grup de minim 40 copii de pe raza comunei Sinmartin dar si din cartierele marginase ale orasului Oradea;
– Cresterea numarului de copii ce au acces la o forma de educatie prescolara;
– Sprijinirea prin inscrierea gratuita a 10 copii provenind din familii nevoiase.

Resurse financiare

– fonduri europene nerambursabile
– donatii si sponsorizari de la persoane sau firme private

Stadiu proiect

Proiectul a demarat in aprilie 2008 prin inceperea intocmirii documentatiei necesare dosarului ce urmeaza a fi depus la Comisia de analiza in vederea finantarii cu fonduri europene nerambursabile.

Pe scurt dosarul trebuie sa cuprinda:

1. Proiectul Centrului si tot ce tine legat de faza de proiect (teren, proiectul in sine, certificat de urbanism, P.U.Z., avize de mediu, pompieri, electrica, apa-canal etc.);
2. Adeverinta conform Protocolului incheiat intre APDRP si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului;
3. Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica;
4. Notificare aferenta proiectului FEADR, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul;
5. Actele Asociatiei si documente a reprezentantului legal;
6. Precontract cu o firma autorizata, vizând ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal, daca este cazul;
7. Cazierul judiciar fara înscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare, al reprezentantului legal de proiect; 8. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal;
9. a) Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare;
b) Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaza operatiunile cu APDRP);
10. a) Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul;
b) Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice, eliberat în conformitate cu legislatia nationala în vigoare;
11. Aviz OAR (Ordinul Arhitectilor din Romania);
12. Alte documente (se vor specifica dupa caz).
13. Studiu de fezabilitate realizat de o firma de consultanta.

Proiectul a fost depus pentru finantare cu fonduri nerambursabile la 30 iulie 2009 dupa 1 an si 4 luni de munca continua pentru intocmirea dosarului si asta datorita birocratiei, indiferentei si lipsei de implicare din partea organelor competente locale si judetene. In prezent asteptam raspunsul autoritatilor.

Pana in momentul de fata toate costurile au fost sustinute din resurse proprii ale membrilor asociatiei.

Proiectul a fost depus pentru finantare cu fonduri nerambursabile la 30 iulie 2009 dupa 1 an si 4 luni de munca continua pentru intocmirea dosarului si asta datorita birocratiei, indiferentei si lipsei de implicare din partea organelor competente locale si judetene.

Proiectul a fost aprobat dar notat cu punctaj mic datorita carentelor mari privind modul de punctare a proiectelor si pus astfel pe o lista de asteptare.

Toate costurile au fost sustinute din resurse proprii ale membrilor asociatiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *